رفع مشکل پریدن آنتن گوشی آیفون اپل No Service و Searchi

رفع مشکل پریدن آنتن گوشی آیفون اپل No Service و Searchi

19 مشاهدة

مرفوع 1 خانة فارغة مضى